มีความสุขเชิญน้องๆ ออกแบบลายกระบอก ชิงรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ในหัวข้อ “เทศกาลนี้มีแต่ความสุข” – EN

มีความสุข เปิดโอกาสให้น้องๆอายุ 15- 18 ปี ได้มีประสบการณ์ออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์กับสินค้าที่นำไปผลิตจริง กับโครงการประกวดลายกระบอก ภายใต้หัวข้อ “เทศกาลนี้มีแต่ความสุข” เพื่อให้น้องๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพ การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ ของกระบอกชานมไข่มุก ภายใต้แบรนด์ มีความสุข โดยลายที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินทุนการศึกษารวมกว่า 10,000 บาท และทางบริษัทฯ จะพิมพ์ลงบนสินค้าจริง เพื่อจำหน่ายให้คนทั่วไปและเยาวชนเจ้าของผลงานได้เก็บสะสมเป็นผลงาน

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / บุคคลทั่วไป
 2. อายุระหว่าง 15-18 ปี

หัวข้อการประกวด

ออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อ “เทศกาลนี้มีแต่ความสุข ”  โดยให้เยาวชน ตีความหัวข้อ และสื่อสารออกมาในรูปแบบ ของลวดลายบรรจุภัณฑ์ของกระบอกชานมไข่มุก มีความสุข ว่า “เทศกาลนี้มีความสุขอย่างไร โดยเทศกาลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงเทศกาลที่เคยมีมาก่อน เยาวชนสามารถสร้างสรรค์เทศกาลได้ตามจินตนาการ”

หลักเกณฑ์ในการประกวด              

 1. ลวดลายกระบอกมีความสุข ที่ออกแบบมานั้น จะต้องสื่อถึงเทศกาลที่มีความสุข โดยเทศกาลนั้นๆไม่จำเป็นต้องมีมาก่อน  ผู้ส่งผลงานสามารถออกแบบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ที่มีได้อย่างเต็มที่
 2. การประกวดออกแบบลายกระบอกมีความสุข 1 ชิ้นงาน ต้องออกแบบโดยใช้จุด, เส้น และ ระนาบ โดยไม่ต้องลงสี บน Artwork ขนาด 18 x 16 เซนติเมตร  (แนวนอน) และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบโลโก้ได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่ต่างไปจากเค้าโครงเดิม
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF เท่านั้น ในกรณีที่วาดผลงานลงกระดาษต้องสแกนและส่งมาให้ทางบริษัทฯ เป็นไฟล์ PDF โดยส่งมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com  ใช้หัวข้อ “ส่งผลงานโครงการประกวดลายกระบอกเทศกาลนี้มีความสุข” 
 4. ผู้ส่งผลงานจะต้องตั้งชื่อเทศกาล เลือกสีกระบอก  อธิบายแนวคิดและความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
 5. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท มีความสุข จำกัด เท่านั้น  โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 7. หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. หากผลงานของผู้เข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางใดทางหนึ่ง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ไม่ว่าทางใด
 9. ผลคะแนน Popular Vote ทางแฟนเพจ  จะนำผลงานของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook เพื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง สำหรับการนับยอด like จะนับจากยอด like ของผลงานที่เข้า

ร่วมประกวดที่ปรากฏบนหน้าเพจของมีความสุขเท่านั้น ระยะเวลาการนับคะแนนเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2565   และจะทำการปิดโหวตเพื่อสรุปคะแนนในวันที่ 25 มีนาคม 2565 (เวลา 13.00 น.)

 1. กำหนดการประกาศรางวัลผู้ชนะ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Page Facebook มีความสุข
 2. ลายกระบอกที่ได้รับรางวัล จะดำเนินการผลิต และวางจำหน่าย ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2565

การสมัครและส่งผลงาน

      1.  ส่งผลงานมาที่ E-mail : meekhwamsookcompany@gmail.com

          เอกสารที่ต้องแนบ :

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ PDF

      2.  ติดตามแบบฟอร์มใบสมัครและความเคลื่อนไหวโครงการได้ทาง

          แฟนเพจ : มีความสุข ชานมไข่มุกกระบอก – Meekhwamsook Bottle Milk Tea

 กำหนดระยะเวลาโครงการ

          เปิดรับสมัครและส่งผลงาน          :  8 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 (13:00 น.)

          คัดเลือกผลงาน 10 คนสุดท้าย    :  16 มีนาคม 2565

          นับผลคะแนน Popular Vote     :  17 – 25 มีนาคม 2565

          ประกาศผลผู้ชนะ                    :  31 มีนาคม 2565

 รางวัลผู้ชนะการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล        5,000   บาท     พร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล        3,000   บาท     พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล        1,000   บาท     พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล              เงินรางวัลละ       500   บาท     พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 10 คนสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          แฟนเพจ Facebook      :  มีความสุข ชานมไข่มุกกระบอก – Meekhwamsook Bottle Milk Tea

          เบอร์โทรศัพท์              :  081-7107617 (คุณอิง)

          เวลาทำการ                :  จันทร์- ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร 👇

https://drive.google.com/file/d/1Q26S7TYqP3J7aR9iK2lHs78AF9IYEUwr/view?fbclid=IwAR13OKzQhKrZu1mksXkyNyPlv-7FZKvQSX3_B3862zI1KVrRBmnFuhtqO1s

อ่านรายละเอียดโครงการ 👇

https://drive.google.com/file/d/1WHTZYwSF6JnAFFvi7X2VybIPsGGbVTjb/view?fbclid=IwAR0PKLFSyyeVh6qN5MTtSw3rkla_bXEDXvKlbX81n-4MdZEcWYsi81tES6o

มีความสุขเชิญน้องๆ ออกแบบลายกระบอก ชิงรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท ในหัวข้อ “เทศกาลนี้มีแต่ความสุข” – EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *