ประกาศ 13 รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ลายกระบอกรอบแรก!! – EN

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท มีความสุข จำกัด ได้ประกาศสิ้นสุดรับสมัครผลงานโครงการ ประกวดลายกระบอกในหัวข้อ  “เทศกาลนี้มีความสุข” และทำการคัดเลือกผลงานจากน้องๆ ที่ส่งมา มากกว่า 150 ผลงาน  จนได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 13 ผลงาน เพื่อทำการโหวตและคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศไปผลิตจริงต่อไป

บริษัท มีความสุข จำกัด  จัดโครงการประกวดลายกระบอก ในหัวข้อ “เทศกาลนี้มีความสุข” ซึ่งเป็นการจัดประกวดการออกแบบลายกระบอก โดยให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ อายุ 15 – 18 ปี ได้ออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพ เพื่อนำไปผลิตลงบนสินค้าจริง ทางบริษัทฯ ได้ปิดการรับสมัครและส่งผลงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และการประกวดดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก 

ในการคัดเลือกผลงานรอบแรก คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้คะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 2. ความสวยงาม ความน่าสนใจ 20 คะแนน
 3. การตีความ สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 4. .ยอดไลค์รูปจากหน้า Page Facebook 30 คะแนน

จากจำนวนผลงานที่ส่งมาทั้งหมด 150 ผลงาน มีผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 13 ผลงาน โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน) ดังนี้

 1. จินต์จุฑา สุขประเสริฐ
 2. วราทิพย์ วงศ์ยั่งยืน
 3. ปัณชญา มณีปกรณ์
 4. ศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส
 5. ปรวิศา แทนรินทร์
 6. อาคม พันธ์พลเทพ
 7. ศุภสิทธิ์ กระตุดเงิน
 8. ปรวิศา วงศ์อัศวฤทธิ์
 9. ภัทรี ทองเงิน
 10. กัญญาวีร์ ศรีสิทธิ์
 11. ภัคจีรา เจกสูงเนิน
 12. ญาณิศา เอี่ยมทศ
 13. สุทัตตา วงศ์มานะเลิศ

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะเลิศ ในรอบต่อไป ซึ่งเป็นคะแนนในช่องสุดท้ายคือ การโหวตผ่านช่องทางใน Facebook เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสิน โดยโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1 LIKE = 1 คะแนน

1 Comment = 2 คะแนน (1 คน 1 คอมเม้นเท่านั้น!)

1 Share = 5 คะแนน (เปิดสาธารณะเท่านั้น)

หากชอบผลงานชิ้นไหน สามารถกดไลค์ คอมเม้น และกดแชร์ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดเมื่อ เวลา 13.00 น.

หากปิดโหวตแล้ว จะทำการนับคะแนนทันที

เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลงานน้องได้ที่ Page facebook : meekhwamsook

หรือคลิก https://www.facebook.com/meekhwamsook/posts/690276195730359

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ 13 รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ลายกระบอกรอบแรก!! – EN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *